نمایش نوار ابزار

آزمون‌های کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی باید در نیشابور برگزار شود

آزمون‌های کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی با توجه به جمعیت نیم میلیونی و ظرفیت‌های دانشگاهی و آموزشی شهرستان باید در نیشابور برگزار شود.

مکاتبه‌ی دکتر گرمابی و درخواست اجرایی شدن این موضوع از وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون های استخدامی آزمون های استخدامی