نمایش نوار ابزار

اخذ نخستین دستور پیگیری توسط دکتر گرمابی جهت احداث فرودگاه در نیشابور

در حاشیه‌ی جلسه‌ی رأی اعتماد به وزرا، انجام شد:

اخذ نخستین دستور پیگیری توسط دکتر گرمابی از وزیر راه و شهرسازی برای انجام مطالعات اولیه‌ی امکان احداث فرودگاه در نیشابور

فرودگاه نیشابور