نمایش نوار ابزار

بازدید دکتر گرمابی از سالن ورزشی نیمه تمام فیروزه

بازدید دکتر گرمابی از سالن ورزشی نیمه تمام فیروزه به اتفاق فرماندار شهرفیروزه، به منظور بررسی و پیگیری موضوع .

۲۱ دی ۹۶

سالن ورزشی فیروزه سالن ورزشی فیروزه