نمایش نوار ابزار

بازدید دکتر گرمابی از مرکزبهداشت فیروزه

بازدید دکتر گرمابی از مرکزبهداشت فیروزه و کسب اطلاع از درخواست‌های مورد نیاز این مرکز که توسط دکتر خادم به صورت مشروح ارائه گردید.

۲۱ دی ۹۶

 

مرکزبهداشت فیروزه مرکزبهداشت فیروزه مرکزبهداشت فیروزه مرکزبهداشت فیروزه مرکزبهداشت فیروزه