نمایش نوار ابزار

بازدید دکتر گرمابی از هلال احمر فیروزه

بازدید دکتر گرمابی از هلال احمر فیروزه و اهدای لوح سپاس و کارت عضویّت افتخاری به دکتر گرمابی.
دکتر گرمابی پیش از این در همین شعبه از هلال احمر به عضویت افتخاری درآمده بود.
هلال احمر هلال احمر هلال احمر