نمایش نوار ابزار

بازدید نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی از ستاد انتخابات شهرستان فیروزه

بازدید نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی از ستاد انتخابات شهرستان فیروزه و بخش‌های مرکزی و طاغنکوه و عرض خدا قوّت به کارکنان ستاد‌های انتخاباتی در آخرین روز ثبت نام شوراهای شهر و روستا

۶ فروردین ۹۶

شهرستان فیروزه شهرستان فیروزه