نمایش نوار ابزار

برگزاریِ نشست علمیِ بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری

برگزاریِ نشست علمیِ بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری با حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان نیشابور

۲۴ اردیبهشت ۹۶

بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری