نمایش نوار ابزار

برگزاری جلسات دیدار مردمی دکتر گرمابی با همشهریان در محل دفتر نماینده واقع در نیشابور

برگزاری جلسات دیدار مردمی دکتر گرمابی با همشهریان در محل دفتر نماینده واقع در نیشابور، خیابان امام، منوچهری شمالی، جنب بانک ملی مرکزی

۳۱ شهریور ۹۶

همشهریان نیشابوری همشهریان نیشابوری