نمایش نوار ابزار

تقدیر و تشکر جمعی از فعالان بخش کشاورزی و گلخانه‌داریِ نیشابور از دکتر گرمابی

تقدیر و تشکر جمعی از فعالان بخش کشاورزی و گلخانه‌داریِ نیشابور از دکتر گرمابی و درخواست پیگیری توسط ایشان و مکاتبه‌ی نماینده‌ی مردم با مدیریّت بانک کشاورزی و پاسخ و مساعدتِ واصله

گلخانه داران گلخانه داران