نمایش نوار ابزار

توضیحات معاون وزیر راه و شهرسازی درباره‌یِ “علّت حذف واگن های قدیمی مسیر نیشابور – تهران”

توضیحات معاون وزیر راه و شهرسازی به نمایندگان نیشابور و فیروزه درباره‌یِ “علّت حذف واگن های قدیمی مسیر نیشابور – تهران” و “جایگزینی سهمیه‌یِ جدید و به‌روزتر در قطارهای مسیرِ تهران -مشهد”

قطار نیشابور به تهرانقطار نیشابور به تهران