نمایش نوار ابزار

جلسات دکتر گرمابی با دکتر شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی

جلسات دکتر گرمابی با دکتر شیرکوند،معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و کارشناسان پژوهشکده‌ آن سازمان دربارۀ‌ حل مشکلاتی مرتبط با محوطه‌ خیّام و عطار
۲۶تیر ۹۶

دکتر شیرکوند دکتر شیرکوند