نمایش نوار ابزار

حضر دكتر گرمابي در گردهمایی بزرگ مهندسين و صنعتگران حامي دكتر روحانی

حضور دكتر گرمابي در گردهمایی بزرگ مهندسين و صنعتگران حامي دكتر روحانی
سالن حجاب تهران با حضور دكتر جهانگيري، مهندس زنگنه و حضور گرم حجت اشرف زاده

۲۴ اردیبهشت ۹۶

دکتر روحانی دکتر روحانی