نمایش نوار ابزار

حضور، راهپیمایی و سخنان کوتاه دکتر گرمابی در مراسم <<با هم به سوی زمین پاک>>

photo_۲۰۱۷-۰۴-۲۲_۱۰-۴۱-۲۸

فایل صورتی سخنان کوتاه دکتر گرمابی در مراسم «با هم به سوی زمین پاک»
در روز آغازین هفته سلامت

۱ اردیبهشت ۹۶