نمایش نوار ابزار

حضورِ مسئولانه‌یِ دکتر گرمابی در میان “اهالی نور شرقی” و پاسخ‌گویی به ایشان

حضورِ مسئولانه‌یِ دکتر گرمابی در میان “اهالی نور شرقی” و پاسخ‌گویی به ایشان که نسبت به عدم دریافت امکانات شهری در این منطقه به دلیل خارج از محدوده بودن آن، برای چندمین بار مقابلِ ساختمانِ فرمانداری شهرستان، تجمّع کرده بودند.

دکتر گرمابی در این حضور، گزارشِ روندِ پیگیری وضعیّت این منطقه را از مسئولان شهرستان و نیز وزارتخانه‌ی مربوطه، به شهروندانِ معترض ارائه داد.

۲۴ فروردین ۹۶

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۳_۱۳-۱۶-۳۷ photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۳_۱۳-۱۶-۴۳