نمایش نوار ابزار

حضور جمعی از فرهنگیان اداره‌ی آموزش و پرورش بخشِ زبرخان در خانه‌ی ملت

حضور جمعی از فرهنگیان اداره‌ی آموزش و پرورش بخشِ زبرخان در خانه‌ی ملت، به دعوت و میزبانیِ نمایندگان مردم شهرستان‌های نیشابور و فیروزه و بازدید از مجلس شورایاسلامی

۸ آذر ۹۶

خانه ملت خانه ملت خانه ملت خانه ملت خانه ملت