نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در افتتاح مجموعۀ آبی «نی سایا»

حضور دکتر گرمابی در افتتاح مجموعۀ آبی «نی سایا» با حضور امام جمعۀ محترم و پس از پیگیری‌های این نمایندۀ مردم خصوصاً تماس‌های فراوان در موضوع مشکلات آب و اشتراک فاضلاب این مجموعه

مجتمع آبی نی سایا مجتمع آبی نی سایا