نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در جلسه‌ی هماهنگیِ دومین یادواره‌ی شهدای شهر همت‌آباد

حضور دکتر گرمابی در جلسه‌ی هماهنگیِ دومین یادواره‌ی شهدای شهر همت‌آباد و دیدار با خانواده‌ی شهدای همت‌ آباد با همراهیِ شهردار، اعضای شورا و مسئولان این شهر

۱۹ شهریور ۹۶

دومین یادواره‌ی شهدای شهر همت‌آباد دومین یادواره‌ی شهدای شهر همت‌آباد دومین یادواره‌ی شهدای شهر همت‌آباد