نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در جمع عزاداران حسینی(ع) روستای شوررود

حضور دکتر گرمابی در جمع عزاداران حسینی(ع) روستای شوررود و شرکت در مراسم دسته‌های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی این روستا

۱۸ آبان ۱۳۹۶

روستای شوررود روستای شوررود روستای شوررود