نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در ستاد انتخاباتِ بخش‌داری مرکزیِ نیشابور

حضور دکتر گرمابی در ستاد انتخاباتِ بخش‌داری مرکزیِ نیشابور و عرض خداقوّت به کارکنانِ ستاد

لازم به ذکر است تعداد ثبت‌نام کنندگان انتخابات شوراها در بخش‌ مرکزی، تا کنون ۱۰۵۷ نفر بوده و فرآیندِ ثبت‌نام تا آخرین مهلتِ تمدید شده یعنی ساعت ۲۴ امشب ادامه خواهد داشت.

۶ فروردین ۹۶

بخش‌داری مرکزیِ نیشابور بخش‌داری مرکزیِ نیشابور بخش‌داری مرکزیِ نیشابور