نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در ستاد انتخابات بخش زبرخان و عرض خداقوّت

حضور دکتر گرمابی در ستاد انتخابات بخش زبرخان و عرض خداقوّت به کارکنان این ستاد در آخرین ساعات ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شوراها

گفتنی است تعداد ثبت‌نام کنندگان در بخش زبرخان تا کنون ۳۲۶ نفر است.

۶ فروردین ۹۶

بخش زبرخان بخش زبرخان بخش زبرخان