نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در مراسم تجلیل از خانواده‌های کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور

حضور دکتر گرمابی در مراسم تجلیل از خانواده‌های کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور به اتّفاق سردار کریمی، فرمانده‌ انتظامی استان، فرماندار و مسئولان انتظامی شهرستان
۱۸ شهریور ۹۶

فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور