نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و معلّمان نمونه‌ی شهرستان فیروزه

حضور و سخنرانی دکتر گرمابی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و معلّمان نمونه‌ی شهرستان فیروزه با حضور مسئولین این شهرستان

۱۴ اردیبهشت ۹۶

مراسم تجلیل از پیشکسوتانمراسم تجلیل از پیشکسوتانمراسم تجلیل از پیشکسوتان