نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در مراسم رژه‌ی نیروهای مسلحِ شهرستان نیشابور

حضور دکتر گرمابی در مراسم رژه‌ی نیروهای مسلحِ شهرستان نیشابور به مناسبت آغاز هفته‌ی دفاع مقدس و شرکت در نماز جمعه

۳۱ شهریور ۹۶

رژه 31 شهریوررژه 31 شهریوررژه 31 شهریور  رژه 31 شهریور