نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در مراسم عزاداری محرّم به همراه سایر مسئولین شهرستان

حضور دکترگرمابی در مراسم عزاداری محرّم، به اتّفاق امام‌جمعه، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس شورای شهر، سرپرست شهرداری و برخی از مسئولین شهرستان نیشابور

۷مهر۹۶/ ۹محرّم۱۴۳۹

عزاداری محرّم عزاداری محرّم عزاداری محرّم عزاداری محرّم عزاداری محرّم