نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی در نماز جمعه‌ی نیشابور همزمان با آغاز هفته‌ی دولت

حضور دکتر گرمابی در نماز جمعه‌ی نیشابور همزمان با آغاز هفته‌ی دولت

۳ شهریور ۹۶

نماز جمعه نماز جمعه