نمایش نوار ابزار

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمیِ دکتر گرمابی در مراسم یادواره‌ی شهدای نیروی انتظامی

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمیِ دکتر گرمابی در مراسم یادواره‌ی شهدای نیروی انتظامی و زیارت عاشورا در شهر عشق‌آباد (میان‌جلگه) به مناسبت گرامی‌داشت هفته‌ی نیروی انتظامی

۱۹مهر ۹۶

شهدای نیروی انتظامی شهدای نیروی انتظامی شهدای نیروی انتظامی