نمایش نوار ابزار

حضور مسئول دفتر مردمی دکتر گرمابی در جلسه‌ی شورای فرهنگ عمومی شهرستان

حضور مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر گرمابی در جلسه‌ی شورای فرهنگ عمومی شهرستان به اتفاق فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و سایر مسئولان ذی‌ربط

۲۶ دی ۹۶

شورای فرهنگ عمومی شهرستان شورای فرهنگ عمومی شهرستان