نمایش نوار ابزار

حضور مسئول و اعضای دفتر ارتباطات مردمیِ دکترگرمابی در مراسم ترحیم زنده ‌یاد؛ مجید متقی‌پور

حضور مسئول و اعضای دفتر ارتباطات مردمیِ دکتر گرمابی در مراسم ترحیم زنده ‌یاد؛ مجید متقی‌پور، خبرنگار خبرگزاریِ آنا و مدير روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نيشابور

۱۸ مهر ۹۶

مجید متقی‌ پور مجید متقی‌ پور مجید متقی‌ پور