نمایش نوار ابزار

حضور میدانی دکتر گرمابی در جاده‌ی نیشابور-مشهد بازدید از خدمات امداد جاده‌ای

حضور میدانی دکتر گرمابی در جاده‌ی نیشابور-مشهد
بازدید از خدمات امداد جاده‌ای، پایگاه امداد و نجات جاده‌ای امام رضا(ع) و اولین پایگاه امداد و نجات کوهستان بانوان در استان واقع در بوژانِ نیشابور

۵ فرودین ۹۶

Untitled-1 Untitled-3Untitled-2