نمایش نوار ابزار

حضور نمایندگان مردم در جلسه تعاملی با فرمانده‌ی انتظامی شهرستان نیشابور

حضور نمایندگان مردم در جلسه تعاملی با فرمانده‌ی انتظامی شهرستان نیشابور و نماینده‌ی حقوقی ناجا در استان و بازدید از مرکز مانیتورینگ.

۲ تیر ۹۶

نیروی انتظامی