نمایش نوار ابزار

سخنرانی دکتر گرمابی در جلسه‌ی توجیهیِ نمایندگان فرمانداری در حوزه‌های اخذ رای

حضور و سخنرانی دکتر گرمابی در جلسه‌ی توجیهیِ نمایندگان فرمانداری در حوزه‌های اخذ رای

۲۵ اردیبهشت ۹۶

جلسه‌ی توجیهیِ