نمایش نوار ابزار

حمایت دکتر گرمابی از نامه‌ نمايندگان به دكتر نوبخت درباره‌ی لزوم خريدِ زعفران توسط دولت

حمایت دکتر گرمابی از نامه‌ نمايندگان به دكتر نوبخت درباره‌ی لزوم خريدِ زعفران توسط دولت و جبران ایراد زيانِ احتمالی به زعفران‌كاران در صورت كاهشِ فاحشِ قيمت

خرید زعفران