نمایش نوار ابزار

دستور معاون وزیر راه و شهرسازی، جهتِ پیگیری درخواستِ نمایندگانِ درباره‌ی آزادراه “حرم تا حرم”

دستور معاون وزیر راه و شهرسازی، جهتِ پیگیری درخواستِ نمایندگانِ شهرستان‌های نیشابور و فیروزه درباره‌ی آزادراه “حرم تا حرم” و جبران حقوقِ از دست رفته‌ی این دو شهرستان در موضوعِ مذکور

photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۳_۱۴-۰۱-۴۳