نمایش نوار ابزار

دیدار دکتر گرمابی به اتفاق مهندس خندان‌دل با خانواده‌های شهیدان سردار سید علی منصوری و محمد لطفی

دیدار دکتر گرمابی به اتفاق مهندس خندان‌دل، معاون توسعه‌ی شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با خانواده‌های شهیدان سردار سید علی منصوری و محمد لطفی
۹۶/۶/۵

مهندس خندان دل مهندس خندان دل