نمایش نوار ابزار

دیدار عیدانۀ دکتر گرمابی با امام جمعۀ محترم و آقای درودی ریاست شورای شهر نیشابور

دیدار عیدانۀ دکتر گرمابی با امام جمعۀ محترم و آقای سید هادی درودی ریاست شورای شهر نیشابور و همچنین خانوادۀ محترم شهید درودی به مناسبت عید ولایت

۱۸ شهریور ۹۶

عید دیدنی غدیر عید دیدنی غدیر عید دیدنی غدیر عید دیدنی غدیر