نمایش نوار ابزار

نظر مخالف دکتر گرمابی با انتقال اشیای موزه‌ نیشابور به مشهد

با انتقال اشیای موزه‌  نیشابور به مشهد مخالفم. این کار با گردشگری شهرستان و قدمت نیشابور و جاذبه‌های آن در تناقض است.

در حال توسعه‌ی جاذبه‌های گردشگری همچون معدن فيروزه هستیم تا گردشگران را به نیشابور بکشانیم.

۲۰ دی ۹۶

موزه نیشابور