نمایش نوار ابزار

پاسخ معاون حقوقی مجلس به نامه‌ی پيگيري دکتر گرمابی در خصوص درخواست جمعي از دبيران اعزامي به مدارس خارج از كشور

پاسخ معاون حقوقی مجلس به نامه‌ی پيگيري دکتر گرمابی در خصوص درخواست جمعي از دبيران اعزامي به مدارس خارج از كشور شهرستان نیشابور.

۲۰ آذر ۹۶

معاون حقوقی مجلس