نمایش نوار ابزار

پیگیریِ دکتر گرمابی جهتِ تحویل ۳۰۰۰ تن قیر برای تکمیل پروژه‌ی غیر همسطح امام رضا(ع)

در حاشیه‌ی جلسه‌ی رای اعتماد به وزرا، انجام شد:

پیگیریِ دکتر گرمابی جهتِ تحویل ۳۰۰۰ تن قیر برای تکمیل پروژه‌ی غیر همسطح امام رضا(ع) و اخذ دستور لازم از وزیر مربوطه توسطِ ایشان

تقاطع امام رضا تقاطع امام رضا