نمایش نوار ابزار

پیگیریِ مستمر دکتر گرمابی درباره‌ی “وضعیّت صندوق قرض‌الحسنه علویّه”

پیگیریِ مستمر دکتر گرمابی در خصوصِ درخواست‌های شهروندان نیشابوری درباره‌ی “وضعیّت صندوق قرض‌الحسنه علویّه” و پاسخ بانک مرکزی به نماینده‌ی شهرستان‌های نیشابور و فیروزه

صندوق علویه صندوق علویه