نمایش نوار ابزار

گوشه‌ای از بازتابِ پیگیری‌های دکتر گرمابی به منظور حل مشکلات سپرده‌گذاران

گوشه‌ای از بازتابِ پیگیری‌های دکتر گرمابی و نمایندگانِ مجلس در رسانه‌ها به منظور حل مشکلات سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری

روزنامه‌ی خراسان، ۲۵ تیر ۹۶

روزنامه خراسان