نمایش نوار ابزار

تشکر ستاد حامیان دکتر گرمابی از همراهان مجازی

اغراق نکرده ایم اگر بگوییم که در این دوره انتخابات ، سونامی تشویق مردم در پشت کیبوردها به انتظار نشسته بود نه در کف و ظاهر خیابانها ! و توجه به این نکته هم یکی از همان دهها تفاوت اردوگاه خردمندان و دیگران بود که ستاد انتخاباتی دکتر گرمابی نیز با دقت کامل و کافی به این موضوع در دوران تبلیغات انتخاباتی بخوبی توانست موجی خاموش ولی پرشکوه را با بسیج جوانان و دانشجویان و شهروندان فهیم نیشابوری در فضای مجازی و تلگرام براه اندازد تا هرکدام از اعضای آن تبدیل به ستادی شوند در رگهای جامعه و کاری کنند کارستان .
اکنون که به پایان دورۀ تبلیغات رسیدیم ، با توجه به پتانسیل بوجود آمده در این گروهها و انگیزه های مشترک و اتحاد دوستانۀ میان اعضا ، بدستور دکتر گرمابی و با هدف انتقال مستقیم نظریات مردم به ایشان ، تیم قابلی برای برنامه ریزی و مدیریت این گروهها درحال تشکیل است که بزودی با نام و دستورکار جدیدی به اطلاع همگان خواهد رسید .
ضمن تشکر از رئیس جمهور محترم که با مقاومت خویش اجازۀ بسته شدن تلگرام را ندادند و سپاس از همۀ همراهان و اعضای گروهها که همچون مشاورانی صدیق ما را در این مدت یاری نمودند ، و بویژه تشکر بسیار فراوان از مدیران محترم گروهها که شبانه روز و بی وقفه در کنترل و مراقبت از محتوی مطالب ، تلاش خسته ناپذیری را به انجام رساندند ، از همۀ اعضا استدعا می نماییم تا هنگام اعلام برنامۀ جدید مدیران گروه ، در حفظ سطح کیفی و الزامات اخلاقی و خط مشی سیاسی گروهها مطابق با قوانین اعلام شده بکوشند و اجازۀ انحراف در مباحث مطروحه در آن را ندهند .

دیدگاه ها