نمایش نوار ابزار

نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران برگزیده شد

بسمه تعالي
«جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد».

انتخاب نیشابور به عنوان پایتخت کتاب سال حرکتی نمادین است که معانی زیادی دارد: نخست اینکه یادمان می اندازد هنوز هم بر پایه های تمام نشدنی ذخایری از فرهنگ و ادب و دانش ابرشهرتکیه داریم که باید قدردانش باشیم. دو دیگر اینکه، هر گاه مدیران از جنس فرهنگ باشند و مهمتر از آن، به متخصصان و دغدغه داران هر عرصه ای روی کنند و به عبارتی کار مردم را به مردم واگذارند، حاصل آن چنین نیکو خواهد شد.
پایتختی کتاب سال نیشابور را در طلیعۀ بیداری شهرمان برای توسعه و نوزاییِ سیمرغ تعالی به فال نیک گرفته و این افتخار را به یکایک شهروندان علی الخصوص دغدغه داران بی توقع کتاب و کتابخوانی تبریک گفته و امید دارم با رشد و توسعۀ کتابخانه های شهرمان و با ارتقای فرهنگ کتاب دوستی و هدیۀ آن بتوانیم «دانایی را بر تخت بنشانیم و توانایی را حلقه به گوش سازیم» که به واقع «خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد: یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند».
به امید نوروزهای شادتر در روشنای کتاب .
حمید گرمابی
منتخب مردم شهرستان نیشابور و فیروزه
سه شنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۴

دیدگاه ها