نمایش نوار ابزار

پیام دکتر گرمابی بمناسبت روز معلم

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای

حق  آموزش، یکی از بنیادی ترین حقوق بشری است که در اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. معلّمان ، تعبیرکنندگان بزرگ این حق بنیادین اند. ارجمندانی که بنیان های توسعه ی پایدار را استوار می سازند تا آینده ای روشن تر در انتظار همگان باشد.
روز معلّم، آغاز بهار جان هاست. بهارِ جان بر همه ی معلّمان ارجمند شهرستان های نیشابور و فیروزه خجسته باد.

دکتر حمید گرمابی
منتخب مردم فرهیخته شهرستان های نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی

مطالب مشابه
دیدگاه ها