نمایش نوار ابزار

حضور دکترگرمابی در نشست فراکسیون نمایندگان لیست امید

حضور دکترگرمابی در نشست فراکسیون نمایندگان لیست امید به همراه سخنرانی دکتر جواد ظریف

نشست فراکسیون نمایندگان لیست امید

نشست فراکسیون نمایندگان لیست امید

سخنرانی دکتر ظریف در نشست هم اندیشی نمایندگان لیست امید

دیدگاه ها