نمایش نوار ابزار

باحضور معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همراهی نمایندگان شهرستان

باحضور معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیشابور و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت :

🔹بازدید میدانی از پروژه‌های در حال احداث در پردیس دانشکده‌ی علوم پزشکی
🔹بازدید میدانی از سومین بیمارستان در حال ساخت شهرستان
🔹افتتاح کلینیک شماره دو
🔹افتتاح کلینیک تخصصی خیّام
🔹کلنگ‌زنی «مرکز پزشکی ناباروری و سلامت مادر و جنین شمس شرق» خیّر‌ساز
🔹افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت اسلام‌آباد لزگی

معاون وزارت بهداشتمعاون وزارت بهداشتمعاون وزارت بهداشت     معاون وزارت بهداشتمعاون وزارت بهداشتمعاون وزارت بهداشت

دیدگاه ها