نمایش نوار ابزار

یادی از روزهایِ همگامیِ مردمِ شهرستان‌های نیشابور و فیروزه

کلیپی از روزهایِ همگامیِ مردمِ شهرستان‌های نیشابور و فیروزه با نامزدِ اصلاح‌طلبان در تبلیغات دهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی
دیدگاه ها