نمایش نوار ابزار

تامين كسري اعتبار ديه‌ی محكومانِ مُعسِر با اولويّت زنان معسر

با حمايت دکتر گرمابی ، “تامين كسري اعتبار ديه‌ی محكومانِ مُعسِر با اولويّت زنان معسر” از محل اعتبارات بيمه‌ی شخص ثالث، با کسبِ رأیی بالا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

دیدگاه ها