نمایش نوار ابزار

حضور دکتر گرمابی ر بخش هنری بزرگداشت روز ملّی عطار

حضور دکتر گرمابی، فرماندار، فرمانده انتظامی و سایر مسئولان و شهروندان فرهنگ‌مدار نیشابور در بخش هنری بزرگداشت روز ملّی عطار

۲۵ فروردین ۹۶

عطار نیشابوری عطار نیشابوری

مطالب مشابه
دیدگاه ها