نمایش نوار ابزار

روزهای پربار اقدام وعمل برای مناطق محروم و روستایی

پیرو درخواست‌های بخشداران حوزه‌ی انتخابیّه و پیگیری‌های چندباره‌ی دکتر گرمابی ، نهایتاً در دیدار ایشان با دکتر سیدابوالفضل رضوی؛ معاون توسعه‌ی روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری (۲۰ خرداد ۹۶)، دستور به اقدام چندین مورد از درخواست‌های مربوط به مناطقِ روستاییِ شهرستان‌هایِ نیشابور و فیروزه صادر گردید تا پس از موافقت و هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط به انجام رسد.

موارد زیر ناظر بر درخواست‌ها و دستورات لازم برای بخش سرولایت می‌باشد:

تأمین بودجه‌ی آبرسانی برای پروژه‌ی آق قایه بشکن که دستور اقدام صادر شده و امروز (۲۲ خرداد ۹۶) نیز مطابق اعلام بخشدار محترم، هماهنگی‌های لازم از سوی “دفتر مناطق محروم” صورت پذیرفته است.

نصب فرستنده برای پوشش رسانه‌ای روستاهای فاقد شبکه‌های تلویزیون دیجیتالی

سر ولایتسرولایت

مطالب مشابه
دیدگاه ها