نمایش نوار ابزار

گازرسانی به روستاهای شهرستان فیروزه

روزهای پربار اقدام و عمل با گازرسانی به روستاهای شهرستان فیروزه

منبع: صدا و سیمای فیروزه

دیدگاه ها